top of page
social-performance-img-02.jpg

OM OS

Personalet

Hos Viggo er personalet sammensat af en bred vifte af autentiske voksne mennesker, som alle sammen kommer med hver deres bevæggrund for, hvorfor de nu er hos Viggo.

 

En forebyggende og en præventiv indsats; Det er to af fokuspunkterne og to af overskrifterne som mange finder interessante, men ikke mange reelt kan arbejde med i praksis, derfor vil vi dygtiggøres ved at være i kontinuerlig udvikling med kurser og uddannelse.  

 

Det er et krævende felt, og det er vigtigt at man som personale besidder en vis tålmodighed og behersker selvkontrol, da vi er bekendt med at arbejdet med målgruppen kan bærer “konflikter “ med sig på daglig basis. Det er derfor en nødvendighed hos Viggo, og en forudsætning, at man besidder de nødvendige “skills”, for at kunne agere, nedtrappe, samt skabe ro over situationer, hvor der ikke er plads til normaliteten. Her skabes nemlig et fokuspunkt for den enkelte beboer hos Viggo, som skal fortælle om, “det er okay at reagere på ting/følelser/tanker”, som man ikke helt selv kan forstå. Hos Viggo har al adfærd et sprog. 

 

Sigtet er at styrke vores børn/unge, give dem forståelsen for egen eksistens, skabe selvtillid og et selvværd der giver dem et drive og mod på livet som er deres, samt udvikle det “tab” de har lidt under opvækst. Det er en del af hverdagen at skabe forudsigelighed og implementere struktur for dagen som vores børn/unge selv er med til at udforme. 

 

Vores personale kommer med en erfaring fra et liv der kan bekræftes gennem mange øjne, følelser og sjælelige fortællinger der ligger gemt, men også en udvikling de fleste ikke kan sætte sig ind i. Men hos Viggo ved vi hvordan vi giver netop det videre til vores børn og unge beboere. 

 

Vi vil I personalegruppen bruge disse metoder og tilgange for tilsammen at skabe et social samspil med de unge og den enkelte styrke dem og gøre dem til mere stabile og trygge unge mennesker i andres nærvær. Fokus er ligeledes at skabe ressourcestærke børn og unge inden voksenalderen. Fokus hos UngStrøm er, at vi skaber rammer og rum for vores beboere. Ressourceorienteret og anerkendende pædagogik, skal være det værktøj vi primært læner os opad som den foretrukne metode og tilgang. Vi har indenfor den nærmeste fremtid, en personalegruppe som alle er uddannet indenfor KRAP-metoden, hvilket er vores primære pædagogiske værktøj. 

 

Personalet hos opholdsstedet Viggo ansættes med ansvarsområder og ikke i direkte stillingsbetegnelser, dog forefindes der en daglig leder og direktion, samt koordinator. Viggos personalegruppe herudover bestræbes på at have ansvarsområder som giver mere fokus på opgaverne i en helhed, såvel i selvstændige roller.

Ideen tager afsæt i en kombination af typer, roller, erfaring, faglighed og medinddragelse på alle fokusområder der berører vores behandlingsarbejde. Det er synergien fra en motiverende direktion og ledelse, som skal skabe den pædagogiske dynamik i arbejdet.

bottom of page