top of page

Pædagogik og Kompetencer

Overblik over tilbuddets kompetencer

Opholdsstedet Viggo bærer på en fagligt stærk personalegruppe som besættes af, socialpædagoger, socialrådgivere, terapeuter indenfor traume & psykomotorik, SSP-konsulenter, KRAP-uddannet (vi uddanner alle indenfor KRAP) og ledelse. Vi fokuserer på at have en høj normering af uddannet, men vi vægter også pladsen til ildsjæle der kommer for at tilegne sig viden fagligt og kommer med mange års erfaring. Målgruppen vi arbejder med, er kriminalitetstruet børn og unge, med massive omsorgssvigtet forhold, verserende misbrug, personfarlig karakter og vi har plads til dem med ingen personligfarlig karakter. Hos os screener vi ved visitationen? Det betyder at vi kigger på de børn og unge vi har, inden vi tager imod en ny indflytning. Vores intentioner ligger i at passe på vores børn og unge hele vejen rundt, ved bl.a. ikke at sætte dem sammen med karaktertyper hvor de kan spejle sig negativt i andre. Vi tager ikke direkte bandemedlemmer ind, dog har vi personale profiler med erfaring indenfor forbyggende og præventive indsatser. Ligeledes er vores personaler også mennesker der kommer fra gadeplans arbejde, samt andre indsatser der præges af kulturen for målgruppens imødekommenhed.

Alle henvendelser og spørgsmål yderligere til vores personalesammensætning er velkommen. 

”Borgeren ved hvad der er behov for” ellers er vi med til at skabe tryghed omkring den enkelte og hvad målet kan blive ud fra den pågældendes ressourcer og udfordringer.

”Se muligheder og opsætte mål med borgeren” er en del af myndighedens opgave, men vi er altid klar til sparring og giver gerne et indspark til løsninger og muligheder omkring indsatsen.

”Understøtter, anerkender, udfordrer og udvikler borgeren” er helt klart vores indsats og en del af de klargjorte mål der udarbejdes imellem personalet ud fra handleplan og aftaler med myndighed og inddragelsen af borgeren selv.

bottom of page