top of page

Indsats

Indsatsen omkring vores børn og unge

Hos Viggo er vores primære formål at udvikle borgernes færdigheder, så de bliver aktive deltagere i både samfundet og deres eget liv, med fokus på at opnå den højeste livskvalitet. Vi ser hver ung som et unikt menneske og arbejder med respekt og forståelse for deres forskelligheder og udfordringer. Vores tilgang er at forberede dem på en meningsfuld og selvstændig ungdoms- og voksen tilværelse. Det er essentielt, at borgerne selv har en stemme i deres udviklingsproces og forstår, hvad der kræves af dem for at opnå fremskridt.

 

I samarbejdet lægger vi vægt på de ressourcer, hver enkelt borger bringer med sig. Dette grundlag beskrives i en individuel pædagogisk handleplan, udarbejdet i samarbejde med borgeren, baseret på kommunens målsætninger for opholdet. Planen tilpasses den unges alder og funktionsevne, sikrer opfyldelsen af opholdets formål og involverer løbende dialog og visualisering af mål og udviklingspunkter.

 

Hver borger tilknyttes en kontaktperson ved indflytning, som fungerer som en primær voksenrolle og støtte. Vi understreger vigtigheden af at opretholde sunde relationer til familie og netværk, og i tilfælde hvor netværket er begrænset eller ikke eksisterende, træder vi ind som en stabil og støttende relation. Familien og netværket inddrages naturligt, gennem kontinuerlig kontakt, hjembesøg og invitationer til bostedet. Vores miljø er fri for vold og magtanvendelser, og vi arbejder inden for rammer, hvor der er særlig fokus på at være konfliktnedtrappende. Den fysiske ramme tillader et frirum til at trække sig, hvor personalet kontinuerlig understøtter til en hensigtsmæssig adfærd.  

 

Samlet set er vores indsats rettet mod at fremme trivsel og velvære, tilpasset den enkelte borgers ressourcer, alder og livshistorie. Vi tilbyder løbende at involvere forældre, kommunen og andre relevante aktører i den positive udvikling af borgeren. Hos Ungstrøm handler trivselsfremmende indsats om respekt og inddragelse af den enkelte, hvor vi hjælper vores beboere med at anerkende deres værdi og styrker. Vi forstår, at al menneskelig adfærd er et forsøg på at føle sig elsket og sikker, og vi bringer medfølelse og forståelse til de motivationer, der ligger bag adfærd.

bottom of page