top of page
viggo_baggrund-2.jpg

VELKOMMEN HOS

VIGGO

Viggo:
"Hvor Hjerter Finder Vejen"

”Vores mission på Viggo er at tilbyde et helende og støttende miljø, hvor unge kan finde vejen til emotionel heling, selvopdagelse og personlig vækst. Gennem vores slogan, "Hvor Hjerter Finder Vejen", udtrykker vi vores holistiske tilgang og engagement i de unges rejse. Vi stræber efter at hjælpe de unge med at overvinde fortidens udfordringer og finde håb og retning for fremtiden. Hos Viggo fokuserer vi på mere end blot at løse problemer; vi arbejder for at fremme en dybere forståelse af de unges selvopfattelse og deres relationer til verden omkring dem. Vi tror på kraften i at hjælpe de unge med at udforske og forstå deres hjerter, hvilket leder dem på en vej mod varig forandring og vækst”

Velkommen hos
Viggo

Viggo er et socialpædagogisk ungehjem. Vi arbejder ud fra den ressourceorienteret, anerkendende pædagogiske tilgang. Ved at have fokus på de unges ressourcer skaber vi en ramme i arbejdet der skal hjælpe til at styrke vores indsatser samt bygge tillidsfulde relationer op. En ressourceorienteret tilgang giver os nemlig en force omkring den enkelte, hvad har vi at arbejde med og hvordan gør vi, hvor langt kan vi strække os og hvor inddrager vi den unge så det bliver en meningsfuld anbringelse og tid hos os.

Det er en af vores klare målsætninger hos Viggo, at vores borgere bliver en integreret del af samfundet på en positiv og udviklende måde. Uanset alder, vil der hos Opholdsstedet Viggo være fokus på dag/beskæftigelsestilbud og uddannelse som en vigtig del af borgerens ophold og udvikling hos os, og vi har som en væsentlig målsætning, at vi allerede på tidspunktet for indskrivning af borgeren, afklarer og skaber tilknytning til relevante aktører, ud fra gældende målsætning og handleplan.

Hos Viggo er målgruppen 15-22 år, hvor tanken er at intensivere beskæftigelsestilbuddene og fastholdelsen af de unge i udviklingen for selvstændighed og udvikling. Der skal dog fortsat være fokus på at der etableres eller understøttes tilknytning til skolen eller videre uddannelsesforløb. For de unge der har afsluttet deres skolegang, fokuseres på fortsat tilknytning til uddannelse, dagtilbud og beskæftigelse, ud fra aftaler med de unge og forældre, anbringende myndighed, UU vejleder og evt. Jobcenter når den unge er over 18 år. Det er Viggos opgave at motivere, støtte og guide den enkelte unge gennem de ressourcer de har, til at påbegynde og/eller færdiggøre en evt. skolegang eller uddannelsestilbud. Hos Viggo motiverer vi bl.a. ved at være en aktiv del af skolelivet, de unge trænes i selvstændigt at være selvtransporterende, dog er støtten mulig indtil en større selvstændighed opnås, vi indgår i skolehjemsamarbejde efter aftale med forældre eller som substituerende part når andet ikke er muligt.

Vi ser mange unge, som bærer byrden af en kriminel fortid, ofte synliggjort gennem pletter på deres straffeattester. Denne baggrund har for mange medført et tabt håb om en ny begyndelse i livet. For at imødekomme denne udfordring, benytter vi os primært af vores eget erhvervsnetværk for at motivere de unge til at engagere sig i fritidsjob. Vi tror på, at ingen skal begrænses samt sættes i kasser, derfor arbejder vi løsningsorienteret og tilpasser vores netværksressourcer til den enkelte unges jobønsker. Sammenhængskraften skabes ved at vi arbejder med at skabe en forudsigelig og kendt struktur, som gavner de unges hverdag

Kommuner vi har et tæt samarbejde med

bottom of page